Blog

pellet, το καύσιμο και οι συσκευές

pellet

Τι είναι τα pellets ;

Τα πέλλετ ή συσσωματώματα ξύλου είναι είδος καυσίμου, φιλικό προς το περιβάλλον, που παράγεται από ξύλο ή από βιομάζα. Κατασκευάζονται κυρίως από πριονίδι ή άλλα απόβλητα από πριστήρια και μονάδες επεξεργασίας ξύλου. Σε αρκετές περιπτώσεις παράγονται και από εναλλακτικές πρώτες ύλες βιομάζας, όπως είναι το πυρηνόξυλο, οι ενεργειακές καλλιέργειες (αγριαγκινάρα), τα κλαδέματα δέντρων (ελιά) και τα υπολείμματα καλλιεργειών.

Πως παράγονται ;

Η διαδικασία για την παραγωγή των “πέλλετ ξύλου” περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :
1. την αποθήκευση των πρώτων υλών (βιομάζα) σε καθαρό και στεγνό χώρο.
2. τη ξήρανση της ώστε να μειώσουμε την περιεκτικότητά της σε υγρασία.
3. τον τεμαχισμό και άλεση της.
4. τη ψύξη και την κοσκίνιση του παραγόμενου προϊόντος.
5. τη συμπίεση της σε ειδική πρέσα.
6. την αποθήκευση του τελικού παραχθέντος καυσίμου σε ασφαλές μέρος.

μηχανή παραγωγής pellet

μηχανή παραγωγής pellet στην Γερμανία

Προϋπόθεση σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η πρώτη ύλη να αποτελείται αποκλειστικά από καθαρό ξύλο, χωρίς άλλες προσμίξεις από χημική ουσία (βαφές, βερνίκια, κ.λπ.) Παράλληλα, κατά την παραγωγή τους δεν χρησιμοποιούνται καθόλου χημικά, καθώς η συγκολλητική ουσία που τους χαρίζει τη συμπαγή τους μορφή, είναι η λιγνίνη, μια φυσική ουσία που περιέχεται στο ξύλο. Οποιαδήποτε μεταβολή στις συνθήκες παραγωγής του πέλλετ (π.χ. μη επαρκής ξήρανση) έχει ως συνέπεια την παραγωγή κατώτερης ποιότητας προϊόντος, με χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Χαρακτηριστικά

pellet_materialΤα πέλλετ ξύλου έχουν μικρό, κυλινδρικό σχήμα και λεία εξωτερική επιφάνεια. Οι συνήθεις διαστάσεις τους είναι 1 με 3 cm σε μήκος και η διάμετρός τους 6 με 10 mm. Αυτά τα χαρακτηριστικά τους προσδίδουν ιδιότητες ρευστού (μεγάλη ευκολία στη ροή). Συνεπώς, η αποθήκευση και μεταφορά της είναι πολύ πιο εύκολη και αποδοτική από οποιαδήποτε άλλο είδος ξύλου. Bασικό χαρακτηριστικό του πέλλετ είναι η πολύ χαμηλή υγρασία του, η χαμηλή του περιεκτικότητα σε τέφρα (στάχτη) και η υψηλή ενεργειακή του πυκνότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν εξαιρετικά ελκυστικό και αποδοτικό καύσιμο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ποιότητας “ΕΝ 14961-2”, που καθορίζει αυστηρά όρια στις ιδιότητές τους, τα πέλλετ ξύλου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α1, Α2 και Β. Οι αυστηρότερες προδιαγραφές αντιστοιχούν στα ποιότητας Α1 πέλλετ ξύλου, τα οποία αποτελούν εξαιρετικής ποιότητας καύσιμο και ιδανικό για οικιακή κατανάλωση.

Πλεονεκτήματα

Ο ουδέτερος κύκλος του

Ο ουδέτερος κύκλος του CO2

1. Δεν συµβάλλουν στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα της ατµόσφαιρας. Το ισοζύγιο ανάμεσα στην φυσική σήψη του ξύλου και στην καύση του είναι το ίδιο.
2. Το µέγεθός τους είναι µικρό και µπορούν να τυποποιηθούν, να ενσακισθούν και να µεταφερθούν εύκολα.
3. Έχουν χαµηλή συγκέντρωση σε νερό και σε στάχτη.
4. Καίγονται σε κατάλληλες σόµπες – λέβητες υψηλής ποιότητας, µε δυνατότητα πλήρους αυτοµατοποίησης.
5. Το κόστος τους δεν είναι υψηλό ( 220- 280 ευρώ / τόνο ).
6. Η θερµογόνος δύναµή τους είναι σχετικά µεγάλη ( 4.063- 4.541 Kcal/Kg )

Γιατί να επιλέξει κανείς μια συσκευή pellet ;

Ακόμα και εάν ήταν δυνατό να εγγυηθούμε την ποιότητα και την φυσική ζέστη από μία σόμπα ξύλου η ένα ενεργειακό τζάκι ξύλου , οι συσκευές pellet , χρησιμοποιούν ως καύσιμο μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας – που η παραγωγή του οφείλετε κατεξοχήν στα υπολείμματα ξύλου τα οποία συμπιέζονται- αποφεύγοντας έτσι την κοπή νέων δένδρων με άμεση συνέπεια τον σεβασμό πρoς το περιβάλλον. Τα pellets δεν περιέχουν πρόσθετα χημικά και είναι μη τοξικά. Είναι οικολογικό καύσιμο επειδή κατασκευάζεται από φυσικά προϊόντα όπως τα υπολείμματα ξύλου, φλούδες ξύλου και πριονίδι. Στις μέρες μας αυτά τα υποπροϊόντα μας παρέχουν ανανεώσιμη ενέργεια , ενώ στο παρελθόν για τα εργοστάσια παραγωγής ξυλείας και τα ξυλουργεία αποτελούσαν πρόβλημα γιατί, έπρεπε να διαθέσουν αυτά τα υπολείμματα ως σκουπίδια και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες.

Σήμερα προσπαθώντας να αποφύγουμε τα ορυκτά καύσιμα και να στραφούμε σε πιο οικολογικούς τρόπους θέρμανσης , όπως τα pellet, το κόστος θέρμανσης μειώνετε σημαντικά εως και 60%. Συγκρινόμενα με το ξύλο, τα pellet, παρέχουν μεγαλύτερη δύναμη θέρμανσης λόγω της συμπιεσμένης μορφής τους , έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, είναι πιο καθαρό καύσιμο στην χρήση του και στην αποθήκευσή του. Η απόδοση της δύναμης μιας συσκευής pellet , είναι υψηλότερη όταν συγκρίνετε με μία σόμπα ξύλου η τζάκι και η παροχή ζέστης είναι επίσης περισσότερο συνεχής όταν λειτουργεί, λόγω των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου που χρησιμοποιούνται.

Σύγκριση

    ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΣΟΜΠΑ PELLET
Οικολογική Επιβάρυνση
  • Υψηλότερη οικολογική επιβάρυνση:
  • Υψηλότερες εκπομπές σωματιδίων.
  • √  Χαμηλότερη οικολογική επιβάρυνση:
  • √  Χαμηλότερες εκπομπές σωματιδίων.

Τα Pellets κατασκευάζονται από υποπροϊόντα της επεξεργασίας ξύλου που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν καμία χρησιμότητα.

Εξαερισμός Απαιτείται καμινάδα για τον εξαερισμό της σόμπας. √  Δυνατότητα απουσίας καμινάδας αφού ο εξαερισμός μπορεί να πραγματοποιείται από μία περιορισμένων διαστάσεων τρύπα στο τοίχο.
Διαθεσιμότητα καυσίμου   √  Τα ξύλα είναι ευρέως διαθέσιμα τόσο σε αστικές όσο και σε μη αστικές περιοχές. Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των κατάλληλων υποπροϊόντων ξύλου για την παραγωγή τους, τα καθιστά αυτόματα λιγότερο διαθέσιμα σε σχέση με τα ξύλα
Αναγκαιότητα ηλεκτρικού ρεύματος  √  Οι περισσότερες σόμπες ξύλου είναι εντελώς ανεξάρτητες του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι περισσότερες σόμπες Pellet απαιτούν για την λειτουργία τους την τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα.
Ανατροφοδότηση της σόμπας με καύσιμο Η ανατροφοδότησή τους είναι συχνότερη και πραγματοποιείται πάντα με μέριμνα του χρήστη της  √   Είναι εξοπλισμένες με κατάλληλες δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύεται το καύσιμο έτσι ώστε η ροή του να γίνεται αυτόματα αυξάνοντας την αυτονομία και μειώνοντας τον ρυθμό ανατροφοδότησης από το χρήστη της
Αυτόματη έναρξη/ παύση λειτουργίας σόμπας Δεν υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη λειτουργία Με τη βοήθεια ψηφιακού προγραμματιστή μπορεί να καθοριστεί η αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας της σόμπας.  √  Με τη βοήθεια ψηφιακού προγραμματιστή μπορεί να καθοριστεί η αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας της σόμπας.
Αποθήκευση καυσίμου  √   Τα ξύλα μπορούν να αποθηκευτούν και σε εξωτερικό χώρο Τα pellets επιβάλλεται να αποθηκευτούν σε χώρο χωρίς υγρασία (εσωτερικός) διότι η αύξηση του όγκου τους (μέσω της απορρόφησης υγρασίας) μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη σόμπα.

 

Οι συσκευές 

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν συσκευές καύσης pelllet που προορίζονται να λειτουργούν είτε μέσα στο σπίτι ( τζάκια ή σόμπες pellet ) είτε ακόμα και στο λεβητοστάσιο ( λέβητες pellet ). Οι σόμπες pellet μπορεί να είναι ή υδραυλικές σόμπες ( για σύνδεση στο κύκλωμα των σωμάτων καλοριφέρ ) ή αερόθερμες ( το ενσωματωμένο ventilator προωθεί τον παραγόμενο θερμό αέρα ).

 

Η λειτουργία τους ( ενδεικτικά) :

αερόθερμη

σόμπα pellet λειτουργία1 = ρεζερβουάρ pellet με θύρα φόρτωσης από πάνω
2 = κοχλίας μεταφοράς του pellet από το ρεζερβουάρ στο θάλαμο καύσης
3 = μοτέρ λειτουργίας του κοχλία
4 = καυστήρας καύσης του pellet
5 = ηλεκτρική αντίσταση για το πρώτο άναμμα του pellet
6 = φυγόκετρο βεντιλατέρ απαγωγής του καπνού
7 = έξοδος του καπνού για σύνδεση με καμινάδα
8 = ψηφιακή οθόνη για τις ρυθμίσεις και την εμφάνιση όλων των φάσεων λειτουργίας
9 = αγωγός εισαγωγής εξωτερικού αέρα που απαιτείται για την καύση
10 = σωλήνες εναλλάκτες για την παραγωγή ζεστού αέρα θέρμανσης
11 = μπροστινή περσίδα διάχυσης του ζεστού αέρα στο χώρο λειτουργίας της σόμπας
12 = στόμια για τη σύνδεση αεραγωγών ζεστού αέρα για τη μεταφορά του σε άλλους χώρους
13 =βεντιλατέρ για τη διάχυση του ζεστού αέρα

 

υδραυλική

σόμπα pellet καλοριφέρ λειτουργία

1 = ρεζερβουάρ pellet με θύρα φόρτωσης από πάνω
2 = κοχλίας μεταφοράς του pellet από το ρεζερβουάρ στο θάλαμο καύσης
3 = μοτέρ κίνησης του κοχλία
4 = καυστήρας καύσης του pellet
5 = ηλεκτρική αντίσταση για το πρώτο άναμμα του pellet
6 = φυγόκεντρο βεντιλατέρ για την εξαγωγή του καπνού
7 = περσίδα πρόσοψης για πιθανή διάχυση του ζεστού αέρα στο χώρο εγκατάστασης
8 = ψηφιακή οθόνη για τη διαχείριση και την εμφάνιση όλων των φάσεων λειτουργίας
9 = στόμιο σύνδεσης παροχής εξωτερικού αέρα απαραίτητος για την καύση
10 = στόμιο εξόδου καπνού για σύνδεση με την καμινάδα
11 = σωλήνες για την κυκλοφορία και τη θέρμανση του νερού
12 = έξοδος νερού προς το δίκτυο θέρμανσης
13 = επιστροφή από το δίκτυο θέρμανσης
14 = κλειστό δοχείο διαστολής

 

λέβητας

λέβητας pellet λειτουργία

1 = ρεζερβουάρ pellet με θύρα φόρτωσης από πάνω
2 = κοχλίας μεταφοράς pellet από το ρεζερβοάρ στο θάλαμο κάυσης
3 = μειωτής του διαχειρίζεται τη λειτουργία του κοχλία
4 = καυστήρας όπου καίγεται το pellet
5 = ηλεκτρική αντίσταση για το πρώτο άναμμα του pellet
6 = φυγόκεντρο βεντιλατέρ εξαγωγής του καπνού
7 = στόμιο εξόδου καπνού για τη σύνδεση με την καμινάδα
8 = κλειστό δοχείο διαστολής
9 = ψηφιακή οθόνη για τη διαχείριση και την εμφάνιση όλων των φάσεων λειτουργίας
10 = τούμπα εναλλάκτες για την παραγωγή ζεστού νερού
11 = ελατήρια για τον καθαρισμό των τούμπα
12 = θερμική μόνωση της πόρτας και των τοιχωμάτων του θαλάμου καύσης
13 = υδραυλικό kit με κυκλοφορητή, βαλβίδες ασφαλείας και κλειστό δοχείο διαστολής
14 = στόμιο για την εισαγωγή εξωτερικού αέρα απαραίτητου για την καύση