Blog

Λέβητες στερεών καυσίμων

σχέδιο κυκλώματος Β

Μία πολύ καλή εναλλακτική αξιόπιστη λύση για την κεντρική θέρμανση διαμερισμάτων ή κατοικιών είναι οι λέβητες στερεών καυσίμων.

Συσκευές δηλαδή που το καύσιμο που χρησιμοποιούν είναι το τεμαχισμένο ξύλο ή το pellet είτε ακόμα φλοιοί ή κουκούτσια καρπών. Συνήθως έχουν μεγαλύτερο θάλαμο καύσης από τους άλλους λέβητες και χώρο συγκέντρωσης της τέφρας (στάχτης) που παράγεται. Ανάλογα με το καύσιμο που καίνε, η απομάκρυνση της τέφρας μπορεί να γίνεται σε καθημερινή βάση ή αραιότερα.
Τα υλικά κατασκευής τους είναι από χάλυβα ή χυτοσίδηρο. Ο σχεδιασμός τους διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.Σε αυτές τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, το «εργαζόμενο μέσο», το μέσο που μεταφέρει ενέργεια από την πηγή ( συσκευή pellet ή τζάκι ) στα θερμαντικά σώματα είναι το νερό.
Γνωρίζουμε από την φυσική ότι όλα τα υλικά όταν θερμαίνονται διαστέλλονται, και όταν ψύχονται συστέλλονται. Για το νερό ισχύει το πρώτο σκέλος της πρότασης, ότι θερμαινόμενο διαστέλλεται και αυξάνει τον όγκο του αλλά όχι το δεύτερο σκέλος. Το νερό, κάτω από 4° C, όταν δηλαδή ψύχεται αντί να ελαττώνεται ό όγκος του… αυξάνεται, διαστέλλεται.
Όταν λοιπόν η εγκατάστασή μας τίθεται εντός η εκτός λειτουργίας , το νερό υπόκειται σε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές και σκοπός μιας επιτυχημένης εγκατάστασης είναι να λειτουργήσει σωστά και με ασφάλεια ακόμα και σε ακραίες συνθήκες ή και όταν κάποιο μέρος της διάταξης, εγκατάστασης έχει βλάβη.
Στις μέρες μας ένας σημαντικός, όχι μοναδικός, λόγος της υπερίσχυσης στις εγκαταστάσεις συσκευών που καίνε στερεά καύσιμα των κλειστών δοχείων διαστολής είναι ότι αποφεύγουμε την ψύξη του νερού της εγκατάστασης.
Με το παρόν άρθρο θα σας παρουσιάσουμε την διάταξη του συστήματος θέρμανσης με κλειστό δοχείο διαστολής. Θα αναφερθούμε στα εξαρτήματα- μέρη που το αποτελούν και πως συμμετέχει το καθένα στην ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Στο κατάστημά μας έχουμε τοποθετημένα και σε πλήρη λειτουργία, τρία τέτοιου είδους συστήματα : τζάκι καλοριφέρ με ξύλα, λέβητα pellet και ξυλόσομπα καλοριφέρ. Αν θέλετε να τα δείτε σε λειτουργία επικοινωνήστε μαζί μας και με χαρά θα ανάψουμε φωτιά για εσάς.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ :
Αυτόματος πληρωτής πίεσης, κλειστό δοχείο διαστολής, τρίοδη θερμοστατική αναμεικτική βαλβίδα, κυκλοφορητής, τρίοδη θερμοστατική εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας.
Ο αυτόματος πληρωτής πίεσης , το κλειστό δοχείο διαστολής και η ασφαλιστική βαλβίδα της εγκατάστασης, ονομάζονται σύστημα διατήρησης πίεσης της εγκατάστασης και εξασφαλίζουν ότι η πίεση του δικτύου της εγκατάστασης θα παραμείνει εντός των ορίων που έχουμε προκαθορίσει και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Ο πληρωτής αναλαμβάνει η πίεση του κυκλώματος νερού να είναι “πάνω από” και η ασφαλιστική βαλβίδα να είναι “έως” μια τιμή.

ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Aftomatos Plirwsis11Το όργανο που μας επιτρέπει να γεμίσουμε με νερό μια εγκατάσταση θέρμανσης ονομάζεται πληρωτής πίεσης. Ο αυτόματος πληρωτής πίεσης επιτρέπει στο νερό να περάσει από την πλευρά υψηλής πίεσης ( δίκτυο ύδρευσης ) στην πλευρά χαμηλής πίεσης ( δίκτυο θέρμανσης ). Την πίεση στο δίκτυο θέρμανσης την ορίζουμε εμείς συνήθως στο 1,5 BAR. Οι σημερινοί, σύγχρονοι πληρωτές πίεσης διαθέτουν ενσωματωμένη αντεπίστροφη βαλβίδα, για την αποφυγή, σε περίπτωση διακοπής νερού στο δίκτυο ύδρευσης, επιστροφής του νερού από το δίκτυο θέρμανσης . Επίσης και μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Συνδέεται στη κεντρική σωλήνωση επιστροφής και σε σημείο που να μπορούμε να ελέγχουμε την μανομετρική του ένδειξη. Πριν και μετά τον πληρωτή τοποθετούμε βάνες απομόνωσης για να είναι δυνατή η αφαίρεση του χωρίς να αδειάζει όλο το δίκτυο θέρμανσης από νερό. Εκτός από την αρχική πλήρωση με νερό του δικτύου θέρμανσης , αποστολή του πληρωτή πίεσης είναι να αναπληρώνει συνεχώς με νερό την εγκατάσταση. Το νερό εξέρχεται από την εγκατάσταση είτε από την βαλβίδα ασφαλείας, αν ανοίξει, είτε από τα εξαεριστικά είτε ακόμα από μικροδιαρροές.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
11 347x480Όπως λοιπόν προαναφέραμε όταν σε μία εγκατάσταση θέρμανσης το νερό θερμαίνεται, αυξάνεται και ο όγκος του. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν στο νερό επιπλέον χώρος για να διατηρηθεί η πίεση σταθερή. Αυτόν τον επιπλέον χώρο που απαιτείται, τον παραχωρεί στο νερό το κλειστό δοχείο διαστολής. Το δοχείο διαστολής είναι ένα κλειστό μεταλλικό δοχείο που διαιρείται σε δύο χώρους : έναν κλειστό γεμάτο με αέρα ( άζωτο ) και έναν ανοικτό με νερό. Διαχωρίζονται μεταξύ τους με κινούμενη ελαστική μεμβράνη.
Σε κατάσταση ηρεμίας (a ) το δοχείο είναι γεμάτο με αέρα ο οποίος σπρώχνει την μεμβράνη στα τοιχώματα του δοχείου
Όταν γεμίσουμε με νερό το δίκτυο ( b ) , λόγω της πίεσης του νερού ένα μέρος του δοχείου γεμίζει με νερό έως την εξισορρόπηση των πιέσεων αέρα και νερού
Όταν η εγκατάσταση είναι σε λειτουργία ( c ) το νερό του δικτύου, θερμαινόμενο διαστέλλεται , αυξάνει τον όγκο του και πιέζει την μεμβράνη, ακόμα περισσότερο προς την πλευρά του αέρα.
Το κλειστό δοχείο διαστολής παραλαμβάνει την συστολοδιαστολή του νερού διατηρώντας την πίεση του συστήματος σταθερή.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι βαλβίδες ασφαλείας δεν επιτρέπουν να ανέβει η πίεση του νερού, πάνω από μια προκαθορισμένη τιμή, σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συνδέονται στην προσαγωγή πολύ κοντά και πάνω από τον λέβητα. Ανάμεσα στις ασφαλιστικές βαλβίδες και στον λέβητα δεν θα πρέπει να μεσολαβεί οποιαδήποτε αποφρακτικό εξάρτημα ( βάνες, αντεπίστροφο κλπ ) . Ανοίγουν και αφαιρούν ζεστό νερό από την εγκατάσταση αν η πίεση ξεπεράσει μια προκαθορισμένη τιμή. Οι πιθανότερες αιτίες να ανέβει υπερβολικά η πίεση του νερού είναι :
1. βλάβη στον υδροστάτη ή στον κυκλοφορητή με αποτέλεσμα την μεγάλη διόγκωση του όγκου του νερού σε σημείο να μην μπορεί να απορροφήσει αυτή την αύξηση τού όγκου το δοχείο διαστολής.
2. Λανθασμένη αρχική ρύθμιση της πίεσης του δοχείου διαστολής.
3, κακή ρύθμιση του πληρωτή πίεσης ή βλάβη του.
4. κατεστραμμένη μεμβράνη του κλειστού δοχείου διαστολής .
 ασφαλείας 1 ασφαλείας 2Η λειτουργία τους στηρίζεται στη δύναμη που ασκεί ένα ελατήριο σε ένα έμβολο, το οποίο σφραγίζει μια έξοδο νερού προς το περιβάλλον. Αν αυξανόμενη η πίεση του νερού δημιουργήσει αντίθετη δύναμη μεγαλύτερη από αυτή του ελατηρίου το έμβολο θα υποχωρήσει και το νερό θα τρέξει από την εγκατάσταση προς το περιβάλλον μέχρι η πίεση να μειωθεί ώστε να μπορεί να την συγκρατήσει η δύναμη του ελατηρίου.
Να τονίσουμε εδώ ότι οι βαλβίδες ασφαλείας δεν αποτελούν και δεν πρέπει να αποτελούν μέρος της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης αλλά μέρος της ασφάλειάς του. Δουλεύουν μόνο όταν κάτι δεν πάει καλά.
Η θερμική βαλβίδα ασφαλείας είναι μια διπλή βαλβίδα για αύξηση πίεσης και για αύξηση θερμοκρασίας. Η θερμική βαλβίδα ασφαλείας ανοίγει σε θερμοκρασία 92ο C και σε πίεση 4 bar. Μόλις η βαλβίδα ανοίξει, το νερό διοχετεύεται στην αποχέτευση, έτσι ώστε να παραμείνει η θερμοκρασία και η πίεση σε φυσιολογικά όρια.
Ειδικά όταν πρόκειται για λέβητα ξύλου , θα πρέπει να τοποθετείται στην εγκατάσταση θερμοστατική βαλβίδα υπερθέρμανσης Η βαλβίδα αυτή ενεργοποιείται όταν το νερό στο λέβητα τείνει να ξεπεράσει τους 95οC. Κατά την ενεργοποίηση της ανοίγει και διώχνει μία ποσότητα νερού προς την αποχέτευση, ενώ συγχρόνως εισάγει ίδια ποσότητα κρύου νερού από το δίκτυο ύδρευσης, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την θερμοκρασία του νερού στον λέβητα.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Κυκλοφορητές ονομάζουμε την ειδική κατηγορία αντλιών που σαν σκοπό έχουν να βάζουν σε κυκλοφορία το νερό του δικτύου. Η εξαναγκασμένη κυκλοφορία του νερού πραγματοποιείται από αυτές τις φυγοκεντρικές αντλίες που κινούνται από ηλεκτρικούς κινητήρες.
Η σωστή επιλογή κυκλοφορητή προϋποθέτει γνώση δύο παραμέτρων, που προκύπτουν από την υδραυλική μελέτη του δικτύου της θέρμανσης : η παροχή νερού , δηλαδή πόσα κυβικά μέτρα/ώρα θα πρέπει να κυκλοφορούν στην εγκατάσταση και το μανομετρικό ύψος δηλαδή οι τριβές στους σωλήνες που πρέπει να υπερνικήσει ο κυκλοφορητής ώστε ο νερό να φθάσει στο δυσκολότερο σημείο της εγκατάστασης . Στις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί οι έξυπνοι κυκλοφορητές που ελέγχουν την διαφορική πίεση ή πίεση λειτουργίας ανάλογα με την ζήτηση του νερού. Διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα με μικροεπεξεργαστή εξασφαλίζοντας έτσι το συνεχή έλεγχο του ηλεκτρικού κινητήρα. Όταν συνδέουμε τον κυκλοφορητή στο δίκτυο θα πρέπει να τοποθετούμε, μπροστά και πίσω του, βάνες, για να μπορούμε να τον αφαιρέσουμε σε περίπτωση βλάβης.

ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%B7 %CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1

Οι βαλβίδες αυτής της κατηγορίας έχουν σαν αποστολή τους την προστασία του λέβητα από χαμηλές θερμοκρασίες επιστροφής και την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Η διατήρηση υψηλής και σταθερής θερμοκρασίας στο νερό της επιστροφής του δικτύου έχει σαν αποτέλεσμα υψηλή απόδοση λειτουργίας, μειωμένες εκπομπές πίσσας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του λέβητα. Η εγκατάσταση της βαλβίδας γίνεται στην επιστροφή. Στην αρχή της έναυσης του λέβητα το νερό ακολουθεί την διαδρομή από την δίοδο Β στην έξοδο ΑΒ μέχρι μία προκαθορισμένη θερμοκρασία ( η ρύθμιση του θερμοστάτη είναι συνήθως στους 55° C ) . Για το εύρος θερμοκρασίας από 55° C έως 65° C το νερό διέρχεται και από την Α αλλά και από την Β δίοδο και εξέρχεται από την ΑΒ. Όταν ο θερμοστάτης ανιχνεύσει θερμοκρασία στην είσοδο Α, 65° C τότε η είσοδος Β κλείνει τελείως και το νερό διέρχεται μόνο από την είσοδο Α.

 ελέγχουΟ απλός τρόπος λειτουργίας του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ είναι με ενεργοποίηση του κυκλοφορητή σε δεδομένη, προκαθορισμένη θερμοκρασία. Στην εγκατάσταση που σας παρουσιάζουμε η θερμοκρασία είναι 45° C.