Ακανόνιστες πλάκες

Οι ακανόνιστες πλάκες είναι φυσικά πετρώματα και η ονομασία τους οφείλεται στο ακανόνιστο  σχήμα τους. Προέρχονται από όγκους πέτρας  οι οποίοι σχίζονται (σχιστόλιθοι) σε πλάκες  κάθετα ως προς την συμπίεσή τους.

*Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ Κατηγορία:

Διαθέτουμε ακανόνιστες πλάκες Αλβανίας, Άρτας, Καρύστου και πολλές εισαγωγής. Οι φυσικές πλάκες αποτελούν μία πρώτης τάξης επιλογή για την πλακόστρωση της αυλής σας. Συνήθως στο εμπόριο κυκλοφορούν σε διάφορα πάχη από 1 cm εώς και 8 cm.

Τοποθετούνται  σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα πάχους 5-10 cm. , επάνω στο οποίο τοποθετούμε με την χρήση λάσπης  τις ακανόνιστες πλάκες  με αρμό μεταξύ τους περίπου 1-2 cm. Για πιο σωστό αποτέλεσμα χρειάζεται, κάποιες πλάκες να πελεκηθούν με την χρήση μεταλλικού σφυριού. Η αρμολόγηση γίνεται με την ίδια λάσπη που χρησιμοποιούμε για την τοποθέτηση τους, η και με αρμόστοκο κατάλληλο για φυσικά πετρώματα σε διάφορα χρώματα.